Islam

V celej oblasti, o ktorej pojednáva tento web, hrá náboženstvo významnú úlohu. Majoritným náboženstvom na Blízkom východe je islam. Preto sme sa rozhodli, že venujeme osobitnú rubriku práve islamu a všetkému s ním súvisiacemu. Týmto článkom by som chcel celú tému načať. Bude preto akýmsi stručným úvodom a postupne budú pribúdať články na jednotlivé špecifiká a zaujímavosti.

Islam je momentálne jedným z najviac rozšírených náboženstiev sveta. Sformoval sa na Arabskom polostrove v 7. storočí. Odtiaľ sa potom šíril ďalej do Levanty, severnej Afriky, Anatólie, Perzie a ďalej do sveta.

Je to monoteistické náboženstvo, ktoré vychádza zo židovstva a kresťanstva. Respektíve na ne nadväzuje. Zakladateľom tohto náboženstva a prorokom bol Mohamed (arabsky Muhammad). Podľa islamu bol Mohamed posledným prorokom, ktorý zvestoval posolstvo od Boha úplné. Okrem neho ale islam uznáva aj predošlých božích poslov ako boli napríklad Abrahám, Mojžiš, či Ježiš. Narozdiel od kresťanstva, ale Mohameda islam nezbožťuje. Mohamed bol obyčajným človekom, ktorý sa narodil aj zomrel. Boh si ho, ale vybral, aby zvestoval vieru v jediného Boha medzi ľuďmi.

Islam v preklade znamená podriadený, podriadiť sa a to vo význame podriadiť sa vôli jediného boha. Boh sa po arabsky povie Allah. To ale neznamená, že ide o iného boha, ako sa mnohí mylne domnievajú. Allah je jednoducho Boh v arabčine. Podľa učenia islamu ide o toho istého a jediného tvorcu sveta, ktorý sa objavuje aj v židovstve, aj v kresťanstve. Islam dokonca uznáva tieto predošlé náboženstvá, náboženstvá knihy ako ich nazývajú. Moslimovia ich majú rešpektovať a nesmú nútiť veriacich týchto náboženstiev k prechodu na islam. Toto sa má udiať dobrovoľnou cestou. Žiaľ toto si dnes fanatici na jednotlivých stranách neuvedomujú. Na všetkých troch stranách.

Pre mňa bolo úžasným zážitkom zúčastniť sa na omši v jednom sýrskom kostole. Veriaci v ňom spievali a pravidelne sa v speve ozývalo „Allah“, Boh. Vtedy som si naplno uvedomil aj ja, že vlastne všetky tieto monoteistické náboženstvá hovoria o tom istom, len inou formou. Keby si to uvedomili všetci ľudia, možno by medzi nimi vládlo trocha viac vzájomného rešpektu.

Svätým písmom islamu je Korán. To je základ celého náboženstva. Jeho text bol zoslaný Mohamedovi od Boha, preto je nemeniteľný. Mohamed sám však Korán nespísal. Naučil ho svojich nasledovateľov naspamäť a krátko po jeho smrti ho práve oni začali spisovať. Dodnes sa Korán nesmie meniť a jediný nábožensky uznávaný je ten v originálnom arabskom znení. Arabčina je jediným liturgickým jazykom islamu. Korán sa pravdaže prekladá aj do iných jazykov, ale tieto preklady sú brané len ako interpretácie.

Aj keď je Korán základom tohto náboženstva, existujú aj iné východiská viery, ktoré už častokrát nie sú tak jednoznačné a v mnohých prípadoch sa vedú polemiky o ich hodnovernosti. Takýmto východiskom sú aj výroky a činy proroka Mohameda, nazývané sunna. Sú to opisy situácií a výrokov, ktoré sa viažu na posla božieho. Čiže sa dávajú ako príklad konania v rozličných situáciách.

Povinnosti veriacich sú obsiahnuté v piatich pilieroch islamu. Tými sú viera v jediného Boha a uznanie Mohameda ako proroka, ďalej je to pravidelné modlenie sa päť krát denne, almužna, postenie a púť do Mekky.

Chrámom pre veriacich je mešita. Na rozdiel od kresťanských kostolov má celkom odlišnú podstatu. Nepredstavuje dom boží, ale miesto stretnutia veriacich. V súčasnosti slúžia mešity prevažne na modlitby, no pôvodne mešity boli miestom stretávania sa komunity a miestom rozličných diskusií. V mešite sa mohli napríklad uchýliť aj unavení pútnici na noc.
Modlitby v mešite vedie imám. Veriaci sa modlia či už v mešite, alebo kdekoľvek inde tvárou k Mekke, ktorá je posvätným miestom islamu.

Mohamed síce zabránil prípadným polemikám o jeho božskom pôvode, tak ako sa to dialo v ranom kresťanstve okolo osoby Ježiša Krista, no rozdeleniu moslimskej spoločnosti aj tak nezabránil. Pred svojou smrťou neurčil totiž, kto bude jeho nástupcom na čele náboženskej obce. Po jeho smrti sa na základe tejto spornej otázky náboženská obec rozpadla na dve odnože. Na sunnitov a šiitov. Zatiaľ, čo tí prví požadovali aby bol jeho nástupca volený, tí druhí chceli aby to bol niekto, kto s ním bol príbuzensky spojený. Sunniti ale získali prevahu a dodnes tvoria 90% moslimov.
Vývoju islamu naprieč stáročiami ale venujeme zvlášť článok.
Na čelo náboženskej obce sa postavil teda kalif a islam sa začal šíriť ďalej. Prví kalifovia boli nazývaní „pravoverní“, pretože boli volení a predstavovali náboženských a politických vodcov vtedajšej formujúcej sa moslimskej spoločnosti. No už zakrátko na to sa k moci dostali Umajjovci a tí založili prvú dynastiu kalifátu. Kalif prestal byť volený a titul sa stal dedičným.
Islam sa pod ich vedením rozšíril hlavne na západ cez celú severnú Afriku až do Španielska. To sa stalo prakticky moslimské až do 15. storočia.

Leave a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.