Blízky východ v skratke

Názov

Odkiaľ vzniklo pomenovanie Blízky východ?  Názov vymysleli Európania na označenie geografického regiónu ležiaceho medzi Európou a vzdialenejšími časťami Ázie – Ďalekým východom.  Región leží primárne v Ázii, no keďže má severná Afrika silné kultúrne a geografické väzby na Blízky východ, zvykne sa sem začleňovať.

map

Zdroj: middleeastnewsservice.com

Zdroj: middleeastnewsservice.com

Most medzi civilizáciami

Blízky východ fungoval ako spojnica medzi troma kontinentmi. Od staroveku ním viedli najdôležitejšie obchodné cesty, medzi nimi aj Hodvábna cesta, ktorá spájala Čínu s Európou.

Veľkú časť Arabského polostrova pokrýva nehostinná púšť, preto dôležitú úlohu pri diaľkovom transporte v minulosti zohrali ťavie karavány.

Kultúra

V oblasti vznikli už v staroveku viaceré roľnícke kultúry, no drsné prírodné podmienky na veľkej časti územia prinútili ľudí ku kočovnému spôsobu života. Neustály pohyb ľudí za obživou a kontakt prostredníctvom obchodu podporili vznik bohatej arabskej kultúry.

Okrem najpočetnejšieho etnika Arabov v regióne žijú Turci, Peržania, Kurdi, Berberi a mnoho ďalších skupín. Všetky s bohatou históriou a kultúrou.

Na Blízkom východe vznikli aj tri najväčšie monoteistické náboženstvá- judaizmus, kresťanstvo a islam. Odtiaľ sa potom šírili do Afriky, Európy a Ázie.

Osídlenie

Ľudia sa sústreďovali v sídlach v pobrežných oblastiach a v okolí najväčších riek (Eufrat, Tigris, Níl). Najväčšiu hustotu má údolie rieky Níl a jeho delta. Naopak, v oblasti sa nachádzajú aj neobývané časti ako Líbyjská púšť alebo Rub al-Chálí.

Najväčšie mestá sú Káhira (cez 17 mil.) a Teherán (8 mil.).

Strategický význam

V regióne sa nachádzajú najväčšie zásoby ropy na svete.  Sústreďujú sa predovšetkým v Líbyi, Iraku, Iráne, Saudskej Arábii, Kuvajte a Emirátoch.

Cez oblasť Blízkeho východu v súčasnosti prechádza niekoľko najvýznamnejších námorných trás.

Mimoriadny význam má Suezský kanál, ktorým si lode skracujú cestu a nemusia tak oboplávavať celú Afriku.

Hormuzská úžina je jeden z najdôležitejších svetových prielivov. Všetka ropa prepravovaná po mori z krajín Perzského zálivu prechádza týmto úzkym pásom mora medzi Emirátmi a Iránom.

Úžiny BosporDardanely zasa spájajú Čierne more s Egejským. Keďže sú pod kontrolou Turecka, nazývajú sa aj Turecké úžiny.

Viac sa dozviete tu.