Pakistan

Pakistan sa nachádza v oblasti južnej Ázie na pobreží Arabského mora. Východne od Pakistanu sa nachádza India, na západe Irán a Afganistan. Zo severu s Pakistanom hraničí Čína.

Rozloha krajiny predstavuje 796 095 km2.

Klíma krajiny je prevažne horúca, suchá púštna, na severozápade mierna a na severe chladná až arktická.

Povrch tvorí na východe pláň rieky Indus, na severe a severozápade sa nachádzajú pohoria. Na západe sa rozkladá plošina Balochistan.

Medzi najvýznamnejšie prírodné zdroje patrí pôda, zásoby zemného plynu, limitované ložiská ropy, železná ruda a menej kvalitné uhlie. Poľnohospodárska pôda predstavuje 24,44% rozlohy krajiny.

Zaužívaný dlhý názov krajiny : Islamská republika Pakistan (Islamic Republic Pakistan alebo Džamhurja Islámí Pakistan)

Zriadenie : Federatívna republika

Hlavné mesto : Islamabad

Najväčšie mesto: Karáčí

Oficiálne jazyky : angličtina, urdu

Populácia: 187,342,721

Etnické zloženie : Pundžabi 44,68%, Paštúnci 15,42%, Sindhi 14,1%, ďalej Sariaki, Muhadžirs, Balochi a iní.

Prevládajúce náboženstvo je islam – 95% obyvateľov.

Jazykom Pundžabi hovorí 48% populácie.

Ďalšie články o krajine.